stroeken-verdult

 

HOMECONTACTAGENDAPERSONALIAROUTE
 


Opleeuwstraat 59 - 3840 Gors-Opleeuw (Borgloon) - België - + (32) 012 67 19 35  rien.verdult@outlook.be

U kan bij ons terecht voor individuele psychotherapie
 
 
 
Wil je op de hoogte blijven? Vul dan hieronder je emailadres in.

 
   Welkom bij Gaby Stroecken & Rien Verdult                                                  Klik voor een printvriendelijke versie van deze pagina.
Literatuurlijst

Gaby  Stroecken & Rien Verdult

Van Gaby Stroecken
Stroecken, G., Het miskende kind in onszelf. Leuven: Acco, 1994.
Stroecken, G., Depressie in de ban van de zwarte pedagogie. In: Wordt het nog licht?; huisarts en depressie. Antwerpen: Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen, 1999.
Stroecken, G., Gezocht: pleitbezorgers voor het jonge kind. Leuven: Garant, 2000.
Stroecken, G., Het miskende kind in onszelf. Leuven: Acco, 2014. (grondig herwerkte versie)


Van Rien Verdult
Verdult, R., ‘De geboorte is niet het begin’. In: Tijdschrift voor Vroedvrouwen, 1998 (3) 76 - 80.
Verdult, R., ‘We doorbreken de grens van de conceptie’. In: Tijdschrift voor Vroedvrouwen, 1999, (1), pg 10 – 13..
Verdult, R., Waar gezondheid begint. In: Tijdschrift voor Vroedvrouwen, 2001 (5), pg 177 – 182.
Verdult, R., Hechting: risico of bescherming? In: Huisarts Nu, 2004, 1, pg 70-78.
Verdult, R., De competente foetus: op weg naar hechting. In: Tijdschrift voor Vroedvrouwen, 2004 (1), pg 15 – 19.
Verdult, R. (red). Op maat van de mens; liber amicorum bij de zeventigste verjaardag van Gaby Stroecken. Gors-Opleeuw: De Bakkerij, 2005.
Verdult, R., Het geboorteverhaal van een baby. In: Vroeg, 2007, 3/4  pg 16-18.
Verdult, R., Ceasarean birth: psychological aspects in adults. In: Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine, 2009a, 1/2, pg 17-28
Verdult, R., Ceasarean birth: psychological aspects in babies . In: Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine, 2009b, 1/2, pg 29-41.  
Verdult, R., Empathy in babytherapy. In: Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine, 2009c, 2, pg 315 – 327.
Verdult, R. Prenatal themes in Alzheimer‘s disease. In: Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Health, 2009 (4), pg 235 – 262.
Verdult, R. ,Die Neuverdrahtung des Gehirns; Entwicklung des Gerhirns, pränatale Bindung und die Konsequenzen für Psychotherapie.  In: Schindler, P. Am Anfang des Lebens. Basel (CH): Schwabe Verlag, 2011.
Verdult, R., Bindung in der frühkindlichen Entwicklung; Pränatale Programmierung späterer Beziehungsfähigkeit. In: Hildebrandt S,  Schacht, J & Blazy H.,  Wurzeln des Lebens. Heidelberg: Mattes Verlag, 2012.
Verdult, R., Pränatal programmierte Überlebensstrategien und das neurosequentielle Modell für die Psychotherapie. In: Janus, L. (Hrsg).  Die pränatalen Dimension in der Psychotherapie. Heidelberg: Mattes Verlag, 2012.
Verdult, R. Essstörungen bei Babys: ein  pränatales Stressphänomen. In: Psychosozial, 2013,  36 (4), pg 50 -58.
Verdult, R.  (2014). Pränatale Bindungsentwicklung – auf dem Weg zu einer pränatalen Entwicklungspsychologie. In: Evertz, K., Janus, L. & Linder, R. Lehrbuch der pränatalen Psychologie. Heidelberg: Mattes Verlag.
Verdult, R. (2014). Bindungstheorie und Bindungsanalyse. In: Blazy, H. (Hrsg) „Und am Anfang riesige Räume … und dort erschien das Baby“; Berichte aus dem intrauterinen Raum.  Heidelberg: Mattes Verlag.
Verdult, R. (2016). The psychotherapeutic treatment of ivf/icsi Babies. In: Hildebrandt, S, Blazy, H., Schacht, J. & Bott, W. Ich spüre – also ich bin. Heidelberg: Mattes Verlag.
Verdult, R. (2018). Bindingsanalyse bei künstlichen Befruchtung. In: Blazy, H. Wenn das Licht kommt.  Heidelberg: Mattes Verlag.
Verdult, R. (2019). Prenatal root of attachment. Evertz, K., Janus, L. & Linder, R. Handbook of prenatal psychology. New York: Springer.


Van Gaby Stroecken en Rien Verdult


Stroecken, G. & Verdult, R. Symbiose: (prenatale) hechting en kinderrechten. Gors-Opleeuw: De Bakkerij, 2002.
Stroecken, G. & Verdult, R. Symbiose: (pränatale) Bindung und Kinderrechte. Gors-Opleeuw: De Bakkerij, 2002.
Stroecken, G. & Verdult, R. Symbiosis: (prenatal) attachment and rights of children. Gors-Opleeuw: De Bakkerij, 2002.
Stroecken, G. & Verdult, R. Symbiose: L’attachment (prenatal) et les droits de l’enfant. Gors-Opleeuw: De Bakkerij, 2002.
Stroecken, G., & Verdult, R., De mythe van de gelukkige kindertijd; zoektocht naar het miskende kind in onszelf. Garant/Cyclus, Antwerpen/Apeldoorn, 2006.
Stroecken, G & Verdult, R., Reactie op ‘’Prenatale kindermishandeling: mishandeling tijdens de zwangerschap. In: Tijdschrift voor de rechten van het kind. 2007 (4), pg 14-16.

Van Rien Verdult en Gaby Stroecken

Verdult, R., & Stroecken, G., Babytherapie: ‘Spreken’ met de baby. In: Tijdschrift voor Vroedvrouwen, 3, 2004.
Verdult, R., & Stroecken, G., Mijn baby is ontroostbaar; over de belevingswereld van baby’s. Antwerpen: Witsand, 2010.

Over Gaby Stroecken en Rien Verdult
Geerdens, L., Pleitbeozrgster voor het jonge kind; interview met Gaby Stroecken. In: Tijdschrift voor vroedvrouwen, 2000 (5), pg 185 – 188.
Start, M.,  Over prenatale psychotherapie en Pesso-therapie. Bewerking van een interview met Rien Verdult en Gaby Stroecken. In: Tijdschrift voor Pessopsychotherapie, 2011, 26(1), pg 28- 61


Bijgewerkt: juli 2018