stroeken-verdult

 

HOMECONTACTAGENDAPERSONALIAROUTE
 


Opleeuwstraat 59 - 3840 Gors-Opleeuw (Borgloon) - België - + (32) 012 67 19 35  rien.verdult@outlook.be

U kan bij ons terecht voor individuele psychotherapie
 
 
 
Wil je op de hoogte blijven? Vul dan hieronder je emailadres in.

 
   Welkom bij Gaby Stroecken & Rien Verdult                                                  Klik voor een printvriendelijke versie van deze pagina.
Driejarige opleiding: babytherapie

Ontwikkeling van hechting.
Het theoretische referentiekader van deze opleiding is: de integrale hechtingstheorie. We hebben hierover een eigen concept ontwikkeld. In dit concept staat de ontwikkeling van hechting, vanaf de conceptie, centraal. Prenatale hechting of onthechting worden gezien als de voorbodes van de hechtingspatronen na de geboorte. Er wordt vertrokken vanuit het continuïteitsprincipe: er bestaan geen breuken in de menselijke ontwikkeling. De geboorte is niet het begin, maar een overgang in de ontwikkeling van het kind, zoals de puberteit geen aparte fase is, maar een voortzetting van wat daaraan voorafging. Dit geldt ook voor het volwassen leven.

 

Achtergrond

Psychodynamische ontwikkelingstheorie met de nadruk op prenatale en perinatale aspecten. De baby is al een mens. Heeft en eigen belevingswereld. De baby kan emotionele problemen hebben. Heeft een geschiedenis .De baby wil zijn verhaal vertellen. Zijn taal is een lichaamstaal.

Deze opleiding gaat uit van een psychodynamische ontwikkelingstheorie. De moeilijkheden waar baby's mee te maken kunnen krijgen hebben hun oorsprong in hun ervaringen die ze tijdens hun leven hebben opgedaan.  Prenatale ervaringen, geboorte-ervaringen en ervaringen in het eerste levensjaar worden fundamenteel beschouwd. Deze opleiding is ook gebaseerd op de integrale hechtingstheorie. In deze theorie wordt uitgegaan van de cruciale betekenis van hechting, waarvan wordt aangenomen dat dit hechtingsproces op gang komt vanaf conceptie. Vorege verstoringen in de levensnoodzakelijke hechting kunnen leiden tot emotionele problemen bij baby's. Tenslotte sluit deze opleiding ook aan bij de traumatherapie. Problemen of traumatiseringen in deze vroege levensfase liggen vaak aan de basis van de emotionele problemen waar baby's mee te kampen kunnen hebben. Hun klachten, zoals slecht slapen, veel huilen, alert blijven, slecht eten e.d., kunnen een emotionele achtergrond hebben.

Doelstelling

Deze opleiding heeft tot doel stil te staan bij de emotionele achtergronden van problemen van baby's en vaardigheden aan te leren om met deze klachten te kunnen werken. In het theoretisch-technisch gedeelte staat de vroeg kinderlijke ontwikkeling centraal en de mogelijke problemen die daaruit voortkomen. In het therapeutisch gedeelte ligt de nadruk op het werken met prenatale en perinatale trauma's bij baby's.

Het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en attitude met betrekking tot de behandeling van baby's, variërend in de leeftijd van 0 - 18 maanden, en dit vanuit een prenataal psychologisch ontwikkelingsperspectief.

Voor 'Opzet en planning: klik op 'lees verder'

>> Lees verder